Rabu, 16 Juni 2021

Kehidupan

 Yoh 10:10b Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.  GBU .